قوانین و شرایط شرکت در جشنواره شکوفه باران  

 شرکت در قرعه کشی، مستلزم خرید از واحدهای منتخب مجموعه با کارت بانکی معتبر و از طریق دستگاه‌های پوز مشخص شده امکان‌پذیر می باشد. (خرید نقدی فاقد اعتبار جهت ثبت در قرعه کشی است)

در نظر داشته باشید که میزان دریافت امتیاز و کد قرعه‌کشی در واحدهای تجاری سیتادیوم متفاوت می‌باشد که داخل هر واحد تجاری مشخص شده‌است.

امتیاز و کد قرعه کشی فاکتورهای واحدهای مختلف از نظر زمانی و مبلغ، به هیچ عنوان قابل تجمیع نخواهند بود و هر فاکتور در صورتی که به مبلغ تعیین شده رسیده باشد، به صورت کاملا مستقل شامل کد قرعه کشی و امتیاز باشگاه مشتریان خواهد شد.

ثبت شماره تلفن همراه مشتری در دستگاه‌ پوز جهت عضویت در باشگاه مشتریان و استفاده از مزایای آن، الزامی می‌باشد.

همراه داشتن فاکتور خرید، رسید پوز بانکی خرید، کارت بانکی مربوط به آن خرید در کنار ارائه کارت شناسایی معتبر در زمان دریافت جوایز قرعه‌کشی الزامی می‌باشد.

تطابق شماره تلفن همراه و کارت بانکی که فرد برنده جهت دریافت جایزه قرعه‌کشی ارائه می نماید، با شماره کارت درج شده در رسید پوز خرید الزامی است، در غیر این صورت قرعه‌کشی برای آن جایزه در جشنواره بعدی، تکرار خواهد شد.

تبصره: تصویر فاکتور خرید و رسید پوز بانکی، معتبر است.

مبلغ و تاریخ درج شده بر روی فاکتور خرید می‌بایست با رسید پوز بانکی یکسان باشد و در غیر اینصورت، در سیستم باشگاه مشتریان ثبت نخواهد شد و باطل می‌گردد.

چنانچه مشتری گرامی فاکتور مرجوعی داشته باشد، کدهای قرعه‌کشی صادر شده برای آن فاکتور باطل می‌گردد و اگر فاکتور تعویضی یا اصلاحی باشد، فاکتور قبلی حذف و کدهای آن باطل و فاکتور جدید با کدهای جدید ثبت می‌گردد.

ثبت فاکتورهای خرید عمده تا ۳۰٪ مبلغ خرید هر فاکتور امکان‌پذیر می‌باشد.

حضور در مراسم قرعه‌کشی هر دوره برای برنده شدن الزامی بوده و در صورت نبودن صاحب کد برنده، قرعه‌کشی تکرار می‌شود.

جوایز دوره اول جشنواره چهار فصل سیتادیوم

برنده اول
یک اونس سکه طلا منقش به لوگو سیتادیوم ارومیه
برنده دوم
پک ووچرهای خرید از برندهای سیتادیوم به ارزش ۱۵ میلیون تومان
(۳ میلیون تومان هایپراستار – ۳ میلیون تومان پاما – ۳ میلیون تومان آدل – ۲ میلیون تومان سیتامیت – ۲ میلیون تومان جین وست – ۲ میلیون تومان کتاب سرو)
برنده سوم
پک ووچرهای خرید از برندهای سیتادیوم به ارزش ۱۰ میلیون تومان
(۲ میلیون تومان هایپراستار – ۲ میلیون تومان سیتامیت – ۲ میلیون تومان پاما – ۱.۵ میلیون تومان جین وست – ۱.۵ میلیون تومان وی گالری – ۱ میلیون تومان خانه مد)
برنده چهارم
پک ووچرهای خرید از برندهای سیتادیوم به ارزش ۸ میلیون تومان
(۱.۵ میلیون تومان پاما – ۱.۵ میلیون تومان وی گالری – ۱ میلیون تومان هایپراستار – ۱ میلیون تومان سیتامیت – ۱ میلیون تومان جین وست – ۱ میلیون تومان خانه مد – ۵۰۰ هزار تومان تی تی – ۵۰۰ هزار تومان غرفه ایران زمین)
برنده پنجم
پک ووچرهای خرید از برندهای سیتادیوم به ارزش ۵ میلیون تومان
(۱ میلیون تومان پاما – ۱ میلیون تومان کتاب سرو – ۱ میلیون تومان خانه مد – ۵۰۰ هزار تومان جین وست – ۵۰۰ هزار تومان تی تی – ۵۰۰ هزار تومان غرفه ایران زمین – ۵۰۰ هزار تومان غرفه آریا موبایل)