جشنواره جایزه بزرگ سیتادیوم

قوانین و شرایط شرکت در جشنواره جایزه بزرگ سیتادیوم

شرکت در قرعه کشی، مستلزم خرید از واحدهای منتخب مجموعه با کارت بانکی معتبر و از طریق دستگاه‌های پوز مشخص شده است. (خرید نقدی فاقد اعتبار جهت ثبت در قرعه کشی است).

میزان دریافت امتیاز و کد قرعه‌کشی در هر کدام از واحدهای تجاری سیتادیوم متفاوت است که داخل هر واحد تجاری مشخص شده‌است.

امتیاز و کد قرعه‌کشی فاکتورهای واحدهای مختلف از نظر زمانی و مبلغ، به هیچ عنوان قابل تجمیع نخواهند بود و هر فاکتور در صورتی که به مبلغ تعیین شده رسیده باشد، به صورت کاملا مستقل شامل کد قرعه‌کشی و امتیاز باشگاه مشتریان خواهد شد.

ثبت شماره تلفن همراه مشتری در دستگاه‌ پوز جهت عضویت در باشگاه مشتریان و استفاده از مزایای آن، الزامی می‌باشد.

همراه داشتن فاکتور خرید، رسید پوز بانکی خرید، کارت بانکی مربوط به آن خرید در کنار ارائه کارت شناسایی معتبر در زمان دریافت جوایز قرعه‌کشی الزامی می‌باشد.

تطابق شماره تلفن همراه و کارت بانکی که فرد برنده جهت دریافت جایزه قرعه‌کشی ارائه می نماید، با شماره کارت درج شده در رسید پوز خرید الزامی است. در غیر این صورت قرعه‌کشی برای آن جایزه در جشنواره بعدی، تکرار خواهد شد.

تبصره: تصویر فاکتور خرید و رسید پوز بانکی، معتبر است.

مبلغ و تاریخ درج شده بر روی فاکتور خرید می‌بایست با رسید پوز بانکی یکسان باشد و در غیر اینصورت، در سیستم باشگاه مشتریان ثبت نخواهد شد و باطل می‌گردد.

چنانچه مشتری گرامی فاکتور مرجوعی داشته باشد، کدهای قرعه‌کشی صادر شده برای آن فاکتور باطل می‌گردد و اگر فاکتور تعویضی یا اصلاحی باشد، فاکتور قبلی حذف و کدهای آن باطل و فاکتور جدید با کدهای جدید ثبت می‌گردد.

ثبت فاکتورهای خرید عمده تا ۳۰٪ مبلغ خرید هر فاکتور امکان‌پذیر می‌باشد.

حضور در مراسم قرعه کشی هر دوره برای برنده شدن الزامی نبوده ولی در صورت پاسخگو نبودن صاحب کد برنده، قرعه کشی تکرار می‌شود.

جایزه بزرگ سیتادیوم

جایزه جشنواره بزرگ سیتادیوم 

یک دستگاه خودرو ام وی ام  ایکس ۲۲ پرو (MVM X22 pro) به یک نفر 
 
شاید این‌بار، شما برنده باشید.