جشنواره پاییزه-برگ ریزونای پاییز
جشنواره پاییزی برگ ریزونای پاییز

قوانین و شرایط شرکت در جشنواره پاییزه 

شرکت در قرعه کشی، مستلزم خرید از واحدهای منتخب مجموعه با کارت بانکی معتبر و از طریق دستگاه‌های پوز مشخص شده می باشد. (خرید نقدی فاقد اعتبار جهت ثبت در قرعه کشی است).

میزان دریافت امتیاز و کد قرعه‌کشی در هر کدام از واحدهای تجاری سیتادیوم متفاوت است که داخل هر واحد تجاری مشخص شده‌است.

امتیاز و کد قرعه‌کشی فاکتورهای واحدهای مختلف از نظر زمانی و مبلغ، به هیچ عنوان قابل تجمیع نخواهند بود و هر فاکتور در صورتی که به مبلغ تعیین شده رسیده باشد، به صورت کاملا مستقل شامل کد قرعه‌کشی و امتیاز باشگاه مشتریان خواهد شد.

ثبت شماره تلفن همراه مشتری در دستگاه‌ پوز جهت عضویت در باشگاه مشتریان و استفاده از مزایای آن، الزامی می‌باشد.

همراه داشتن فاکتور خرید، رسید پوز بانکی خرید، کارت بانکی مربوط به آن خرید در کنار ارائه کارت شناسایی معتبر در زمان دریافت جوایز قرعه‌کشی الزامی می‌باشد.

تطابق شماره تلفن همراه و کارت بانکی که فرد برنده جهت دریافت جایزه قرعه‌کشی ارائه می نماید، با شماره کارت درج شده در رسید پوز خرید الزامی است. در غیر این صورت قرعه‌کشی برای آن جایزه در جشنواره بعدی، تکرار خواهد شد.

تبصره: تصویر فاکتور خرید و رسید پوز بانکی، معتبر است.

مبلغ و تاریخ درج شده بر روی فاکتور خرید می‌بایست با رسید پوز بانکی یکسان باشد و در غیر اینصورت، در سیستم باشگاه مشتریان ثبت نخواهد شد و باطل می‌گردد.

چنانچه مشتری گرامی فاکتور مرجوعی داشته باشد، کدهای قرعه‌کشی صادر شده برای آن فاکتور باطل می‌گردد و اگر فاکتور تعویضی یا اصلاحی باشد، فاکتور قبلی حذف و کدهای آن باطل و فاکتور جدید با کدهای جدید ثبت می‌گردد.

ثبت فاکتورهای خرید عمده تا ۳۰٪ مبلغ خرید هر فاکتور امکان‌پذیر می‌باشد.

حضور در مراسم قرعه کشی هر دوره برای برنده شدن الزامی نبوده ولی در صورت پاسخگو نبودن صاحب کد برنده، قرعه کشی تکرار می‌شود.

جشنواره پاییزی برگ ریزونای پاییز

جوایز دوره سوم جشنواره چهار فصل سیتادیوم

جوایز جشنواره پاییزه سیتادیوم با شعار برگ ریزونای پاییز به شرح زیر است:
جایزه نفر اول: یک میلیارد ریال اعتبار خرید لوازم خانگی
از برندهای هایپراستار، فلامینگو و ایماگالری
جایزه نفر دوم: ۱۳ میلیون تومان اعتبار خرید از برندهای منتخب سیتادیوم
۲ میلیون تومان از برند هایپراستار + ۲ میلیون تومان از برند جین وست + ۲ میلیون تومان از برند adL + ۱.۵ میلیون تومان از برند لارا + ۱ میلیون تومان از برند بالکنی + ۱ میلیون تومان از برند تی تی + ۱ میلیون تومان از برند خانه مد + ۱ میلیون تومان از برند کومار + ۱ میلیون تومان از برند دنیلی + ۵۰۰ هزارتومان از کانتر ایران زمین
جایزه نفر سوم: ۱۱ میلیون تومان اعتبار خرید از برندهای منتخب سیتادیوم
۲ میلیون تومان از برند هایپراستار + ۲ میلیون تومان از برند adL + ۱ میلیون تومان از برند جین وست + ۱ میلیون تومان از برند لارا + ۱ میلیون تومان از برند بالکنی + ۱ میلیون تومان از برند تی تی + ۱ میلیون تومان از برند خانه مد + ۱ میلیون تومان از برند کومار + ۱ میلیون تومان از برند دنیلی
جایزه نفر چهارم: ۸ میلیون تومان اعتبار خرید از برندهای منتخب سیتادیوم
۲ میلیون تومان از برند هایپراستار + ۱ میلیون تومان از برند بالکنی + ۱ میلیون تومان از برند تی تی + ۱ میلیون تومان از برند خانه مد + ۱ میلیون تومان از برند adL + ۵۰۰ هزار تومان از برند لارا + ۵۰۰ هزارتومان از کانتر ایران زمین + ۵۰۰ هزارتومان از کانتر جانان + ۵۰۰ هزارتومان از کانتر آریا موبایل
جایزه نفر پنجم: ۶ میلیون تومان اعتبار خرید از برندهای منتخب سیتادیوم
۲ میلیون تومان از برند هایپراستار + ۱ میلیون تومان از برند بالکنی + ۱ میلیون تومان از برند کومار + ۱ میلیون تومان از برند دنیلی + ۵۰۰ هزارتومان از کانتر جانان + ۵۰۰ هزارتومان از کانتر آرایشی آریا